29. January 2017

Musikteori, hørelære og nodelære

Jeg tilbyder kvalificeret undervisning i et bredt spektrum inden for klassisk musikteori og nodelære. Min uddannelse med musikteori som specialfag på konservatoriet har givet mig en stor balast inden for mange discipliner og et solidt, musikfilosofisk fundament. Jeg er meget inspireret af den amerikanske musikteoretiker Candace Brower, der har baseret en musikfilosofi på Neo-Riemannsk Tonnetz og filosoffen Mark Johnsons teorier om perception, gestalt og mening. Jeg underviser derfor gerne i musikfilosofiske udlægninger og konsekvenser af musikteori.

Jeg har en forkærlighed for udvidet harmonilære og analysemetoden af den senromantiske harmonik med sløringen af de tonale centre. Således har jeg beskæftiget mig med teoretikere som Jan Maegaard, Ernst Kurth og Finn Høffding.

Mine studier inden for kontrapunkt har bragt mig forbi Knud Jeppesen og Povl Hamburger (og igen Ernst Kurth). Jeg underviser i Palestrina-stil, Bach-stil og Schönberg-stil. For at søge på konservatoriet som komponist, skal man have praktisk kendskab til mindst et af disse områder.

Kortere sagt tilbyder jeg komponisitionselever og andre interesserede undervisning i harmonisk analyse – inklusive koralharmonisering -, kontrapunkt – typisk inventionsstil efter J. S. Bach og en komplet dannelse inden for formlære, notationspraksis og musikforståelse.

Hørelære

Jeg underviser i hørelære i hold af 2-4 studerende for begyndere til konservatorie- eller MGk-forbederende, efter efterspørgsel. Hørelæreundervisningen fokuserer på de individuelle behov, men jeg lægger vægt på auditiv analyse, rytmisk forståelse, bladsang, intonation og generel træning af gehør. Skriv til mig for at høre nærmere.

Jeg udbyder kurser i musikteori og hørelære. Måske er du ved at søge på konservatoriet og har brug for hjælp? Hørelære er noget, jeg ellers giver som et supplement i kompositions og klaverundervisningen. Teoriundervisningen dækker forskellige grene som harmonilære, kontrapunkt, instrumentation og analyse.